สนามบินฮีทโธรว์ขอให้สายการบินที่ออกจากเทอร์มินอล 2 และ 3 ยกเลิกเที่ยวบิน 10%

คำขอมีขึ้นหลังจากที่สนามบินฮีทโธรว์ประสบปัญหากับสัมภาระที่ค้างอยู่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สนามบินฮีทโธรว์ได้ขอให้สายการบินที่ให้บริการที่อาคารผู้โดยสาร 2 และ 3 ยกเลิกเที่ยวบินร้อยละ 10 หลังจากที่ผู้โดยสารหลายร้อยคนถูกปล่อยให้รอรับสัมภาระนานกว่า 3 ชั่วโมงโดยไม่มีคำอธิบาย สนามบินยังแนะนำว่าสายการบินสามารถรวมเที่ยวบินแทนที่จะยกเลิกโดยการย้ายผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินอื่นเพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ตาม นี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะ และขึ้นอยู่กับสายการบินที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ จึงไม่ชัดเจนว่าสายการบินใดจะปฏิบัติตาม สายการบินที่ยกเลิกเที่ยวบินในวันนี้ ได้แก่ Virgin Atlantic, Flybe,...